Nina Beyer

Maleri | Monotrykk | Utstillinger | Biografi | Aktuelt | Hjem
Bildene er en naturlig erkjennelse av noe jeg vil uttrykke. Jeg lar meg forføre av maleriets uendelige muligheter. Med farger, stoflighet, lys og kontraster undersøker jeg maleriets lagvise muligheter for billeddannelse. Jeg er umettelig på inntrykk, og det som er visuelt spennende. Det mektige og konfronterende landskapet jeg lever i påvirker meg, og inspirerer. I bildene kommer dette gjerne til uttrykk i form av kontraster. Jeg er også opptatt av tid, møter og minner, og liker å balansere mellom det gjenkjennelige og ukjente. Tilsammen danner dette varierende opplevelser av landskap og stemninger.