Nina Beyer

Maleri | Monotrykk | Utstillinger | Biografi | Aktuelt | Hjem

Kommende soloutstillinger:
Galleri Henrik Gerner, Moss 2.-24. april

Bilder i kommisjon hos:
Galleri Nobel, Oslo
Galleri Allmenningen, Bergen
Galleri Henrik Gerner, Moss
Sans og Samling, Leknes
Galleri Krane, Tromsø

‹‹Landskap som åpner seg, som åpner deg››, 100x100 cm, akryl på lerret, 2016